ประวัติ

พญ. วรรณาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อม นอกจากนี้ท่านยังผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพขั้นสูงและโภชนาการสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินและการจัดการน้ำหนักให้สมดุล

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532
วุฒิบัตรวิชาชีพ
  • วุฒิบัตรทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูภาวะเสื่อม (ABAARM) ประเทศสหรัฐอเมริกา 2559
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประเทศไทย 2539
  • วุฒิบัตรทางด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ The American Board in Nutritional Wellness, American Naturopathic Certification Board, 2538
  • วุฒิบัตรทางด้านการจัดการโรคอ้วน The American Board in Obesity Management Specialist, 2538
การศึกษาเฉพาะทางสาขาต่อยอด
  • วุฒิบัตรทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย 2558
ความสำเร็จ
  • ประกาศนียบัตรทางด้านคีเลชั่นบำบัด สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย ประเทศไทย 2557
  • ประกาศนียบัตรทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อชะลอวัยและฟื้นฟูภาวะเสื่อม 2558

บทความ

วีดีโอ

งานวิจัย

วันอังคาร 17.00 - 19.00
วันพฤหัสบดี 17.00 – 19.00
วันอาทิตย์ 08.00 – 16.00